Varasto-osasto huolehti sekä räjähtävän että ei-räjähtävän materiaalin varastoinnista. Materiaalilajeja olivat räjähdysaineet, ruudit, ampumatarvikkeet kranaattien kuoret, sytyttimien osat, hylsyt, panostentekotarvikkeet, pakkaukset, laatikot ja käsiaseet.

Materiaaleja käsiteltiin ja siirrettiin kipinöimättömillä välineillä, kuten kangilla, nokkakärryillä, huleilla, trukeilla, sekä lihasvoimalla.

Seuraava sivu >

Kuvat: Toivakan Pitäjäseuran kuvakokoelma