Suomi totesi 25.6.1941 olevansa sodassa Neuvostoliittoa vastaan.

Everstiluutnantti Rosenbröijer

Oulussa perustettu Ampumatarvikevarikko 9 sai käskyn ottaa 25.8 1941 haltuunsa Orimattilan kunnan Uudenkylän alueella olevan Terrikallion luolaston. Tästä päivästä katsotaan Toivakan asevarikon historia alkaneeksi. Varikon päälliköksi nimitettiin everstiluutnantti John Rosenbröijer (kuvassa oikealla).

Sodan aikana Varikko varastoi, huolsi ja täydensi Kannaksen joukkojen materiaalia, sodan loppuvaiheessa myös raskaampaa kalustoa.

Sodan jälkeen siirryttiin keskusvarikkojärjestelmään ja varikosta tuli Keskusvarikko 2. Varikolle siirrettiin myös sotilaspiirien materiaalia, jolloin materiaali jouduttiin suuren määrän takia osittain varastoimaan maastoon. Varikolla työskenteli tällöin parhaimmillaan 500 henkilöä. Keskusvarikkojärjestelmä purettiin 1952, jolloin varikosta tuli Asevarikko 2.

Terrikallion luolastossa tapahtui 14.8.1965 aamulla räjähdys, joka tuhosi luolaston täysin ja laajalti ympäristöä. Onnettomuudessa kuoli 4 ja loukkaantui 30 henkilöä.

Toiminnan jatkaminen Uudessakylässä ei tuntunut enää tarkoituksenmukaiselta. Uusi alue löydettiin Hartolasta Nokan alueelta, jonne 1970-luvulla rakennettiin esikunta- ja asuinrakennus sekä varastoja.

1960-luvulla etsittiin myös Lievestuoreen Asevarikko 4:n yhteyteen paikkaa, johon varastojen lisäksi voitaisiin perustaa ammuslataamo. Paikka löytyi Toivakasta noin 5 km keskustasta Kangasniemen suuntaan. Sinne alettiin alettiin 1960-luvulla rakentaa varastoja, tuotantotiloja ja henkilökunnalle asuntoja.

Asevarikko 2:n ja Asevarikko 4:n kesken toteutettiin 1976 uudelleenjärjestelyt, jolloin Asevarikko 2:n esikunta Uudestakylästä siirrettiin Toivakkaan. Siihen liitettiin Asevarikko 4:n Toivakan varikko-osasto, Hartolan varikko-osasto ja Uudenkylän varikko-osasto.

Everstiluutnantti Veikko Valkeila

Asevarikko 2 aloitti itsenäisenä varikkona Toivakassa 1976, ensimmäisenä päällikkönään everstiluutnantti Veikko Valkeila (kuvassa oikealla). Varikon vahvuus oli noin 100 henkeä. Toiminta käsitti perinteisen hallinnon, huollon, tykistön ja kranaatinheittimistön ampumatarvikkeiden varastointia ja tuotantoa.

Kuvia Uudestakylästä

Seuraava sivu >

Kuvat: Toivakan Pitäjäseuran kuvakokoelma